Jakie złe wybory popełniają zarządzający zespołami managerowie?

Jakie złe wybory popełniają zarządzający zespołami managerowie?


Tylko ktoś, kto nie podejmuje żadnych czynności, nie błądzi. To ludzkie, częste i nieuniknione. Nie uchroni nas przed tym wiek, osiągnięcia ani stanowisko. Czy w gronie kadry mocniej narażonej na błądzenie są specjaliści od kierowania zasobami ludzkimi? Czy szkolenia dla managerów są w stanie zmienić niekorzystne tendencje?

Po pierwsze - komunikacja

Nie tylko w pracy potrzebna powinna być dobra komunikacja, ale w wewnątrz firmy jej brak może skończyć się fiaskiem. Nieumiejętne porozumiewanie się na linii szef - podwładni, czy też między szefami różnych pionów w przedsiębiorstwie okazuje się częstym wykroczeniem zbyt pewnych siebie managerów. Wadliwy przepływ wiadomości czy decyzyjne bezhołowie sprawiają, że rodzą się pogłoski, nieporozumienia, a nawet duplikowanie wykonywanej pracy. Poprawa komunikowania się między kierownikiem a załogą mogłoby nastąpić dzięki możliwości jej doskonalenia podczas szkolenia dla managerów. To świetna szansa, by uporać się z fatalną komunikacją, nie tylko zespołową.

Manager jak faraon

Wielu managerów, nawet jeśli kierują małymi grupami , ma się za nieomylnych. Ufając w swoją gwiazdę, akceptuje tak naprawdę własne uwagi i kierunki działania, co wpływa demotywująco na resztę zespołu i działa destrukcyjnie na wszelką pomysłowość. To, co nie wyszło spod rąk managera, stanie się czyś niewartym uwagi. Tak nie powstanie dobry team Szkolenia dla managerów pomogą dostrzec problem i nauczą pracy zespołowej bez uszczerbku dla ambicji lidera.

Manager powinien skupić uwagę resztę zespołu w trakcie zebrania

Nie należy do sekretów, że narady mają opinię chaotycznych. Ten błąd można przypisać także rutynowanym managerom. Zero ustaleń, dowolność prowadzenia zebrania, a więc i duża ilość zniechęcających sygnałów. Kierujący projektami powinien skorzystać ze szkolenia dla managerów, aby opanować niełatwą umiejętność przewodniczenia zebraniu.

Czym zmotywować podwładnych?

Kreatywność i efektywność - to daje stworzenie właściwego systemu motywacji. Nagminnie okazuje się, że managerowie nie doceniają wpływu tych aspektów na swoich ludzi. Scenariusz przymuszania w miejsce nagradzania najczęściej przynosi opłakane skutki.

Kłopoty z nowymi modami w zarządzaniu

Zarządzanie, jak wszystko na tym świecie, daje się ponosić nowinkom i modom. Przedsiębiorstwa, zapatrujące się w modne formy menadżerki, odrzucają efektywną pracę. W zarządzaniu nie ma przestrzeni na eksperymenty, gdyż techniki efektywnego przewodzenia zespole są stosowane nie od dziś. Są sposoby, by tego unikać. Szkolenia dla managerów dobrane do preferencji instytucji dają możliwość, by się z nimi uporać, zapalić zespół do współpracy i w dobrej aurze osiągać dodatnie saldo.